Campanie promotionala Delaco


REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE 

Perioada campaniei 5 – 18 Octombrie 2021

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

  1.  Campania este organizată de către societatea SC Delaco Distribution SA. Sediul social: Str. Targului nr. 6, 505100 Codlea, jud. Brașov. , înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J08/124/1999 , cod unic de înregistrare 11411737  prin intermediul Agenției de publicitate Godmother S.R.L. (Partenerul), cu sediul în Bucuresti, Sector 2, Str. Dragos Voda, nr. 44, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/9233/1997, cod unic de înregistrare 9997589 (Partenerul) care deține și operează promoterul digital Tappy

 

2.  Decizia de participare la Campanie conform regulilor din prezentul regulament apartine fiecarui participant in parte care accesează în acest sens aparatul amplasat în magazinele partenere și își asumă condițiile de participare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament sau de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derulării acestuia, dar nu inainte de a anunta publicul. 

 

SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII ACESTEIA

Campania promoțională are loc in perioada 5 – 18 Octombrie 2021, în Centrele Comerciale în care este amplasat Tappy. Campania promoțională se derulează numai în limita stocului de premii  disponibile în automatul promoțional Tappy.

Locatiile in care este amplasat Tappy:

·         Centrul Comercial Auchan Vitan;

·         Centrul Comercial Auchan Drumul Taberelor;

·         Centrul Comercial Auchan Crângași;

·         Iris Shopping Center;

·         Vulcan Value Centre;

·         Veranda Mall;

·         Militari Shopping Center;

·         Colosseum Retail Park;

·         Centrul Comercial Grand Arena;

·         Galeria Carrefour Colentina;

·         Mega Mall;

 

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE ȘI MECANISMUL CAMPANIEI

3.1. La Campanie se pot înscrie persoanele fizic, care accesează promoterul digital Tappy și urmează instrucțiunile afișate pe ecranul acestuia în cadrul Campaniei promoționale. 

3.2. Participanților li se impune achiziția a 4 produse “Crema de branza pufoasa cu smantana 140 g Delaco” individuale pentru înscrierea sau participarea la Campanie. Campania nu se cumuleaza cu alte promotii in desfasurare.

3.3. O persoană poate accesa promoterul digital de câte ori dorește pe durata Campaniei, înscrierea fiind efectuată fără a necesita introducerea unor date.

3.4. ​​Promoterul digital Tappy va oferi cate un premiu aleatoriu dintre cele disponibile consumatorilor care fac dovada achizitiei din magazinele participante, prin scanarea bonului fiscal la aparat a 4 produse “Crema de branza pufoasa cu smantana 140 g   Delaco”. Numarul de premii zilnice acordate: maxim 495.

Cele 6930 de premii oferite sunt:

Brelocuri Nici cu dimensiunea de 9 cm, 12 modele, denumite:

 

Pripp

352 buc

Deezy

320 buc

Guzz

345 buc

Blibbs

273 buc

Neenee

237 buc

Stropombi

374 buc

Limba

214 buc

Ijona

283 buc

Gofu

223 buc

Blubibi

395 buc

Cremelli

483 buc

Nilpferd

499 buc

 3.5. Prin accesarea promoterului digital, participantii la campanie admit ca au luat la cunostinta prevederile prezentului Regulament. 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE OFERITE IN CAMPANIE

4.1. In cadrul Campaniei se va acorda fiecarui participant care intruneste conditiile de participare, un premiu constand intr-un breloc din gama Nici.

4.2. Premiile se ridică din aparat de către fiecare participant și acesta nu are posibilitatea de a pretinde schimbarea acestuia cu alte bunuri si/sau servicii sau sa solicite contravaloarea in bani a produsului promoțional. 

SECTIUNEA 5. REGULAMENTUL CAMPANIEI

5.1. Regulamentul oficial al Campaniei este disponibil la următoarea adresă www.tappy.ro/delaco. Acesta se poate obține și de la partenerul organizatorului, la una din adresele din preambul.

5.2. Participarea la Campanie implica obligativitatea respectării tuturor prevederilor prezentului Regulament.

5.3. Eventualele contestații sau reclamații vor fi luate in considerare pe perioada Campaniei și un termen de maxim 7 (șapte) zile de la data încheierii acesteia.

SECŢIUNEA 6. PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE

6.1. Înscrierea și participarea in Campanie nu implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal de către Organizator.

SECTIUNEA 7. INCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie poate înceta in cazul epuizării stocului de produse alocate acțiunii promoționale tip sampling, prin ajungere la termen sau în cazul apariției unui eveniment ce constituie forta majora/caz fortuit conform legislatiei in vigoare. 

7.2. Daca o situatie de forta majora/caz fortuit, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, Partenerului sau a Agentiei din motive independente de voinţa lor, împiedică sau întârzie total sau parţial și continuarea Campaniei, Organizatorul sau Partenerul vor fi exonerați de răspundere. 

Organizator

S.C. Delaco Distribution S.A.

Prin S.C. Godmother SRL